Woensdag 6 maart presentatie resultaten inwonersonderzoek dorpsvernieuwing Heinkenszand

0
2180

Op woensdagavond 6 maart om 19.30 uur worden in de Stenge in Heinkenszand de resultaten gepresenteerd van het inwonersonderzoek naar dorpsvernieuwing in Heinkenszand. Een onderzoek wat eind vorig jaar door een enthousiaste groep inwoners en HZ-studenten is gehouden.

“Met 385 retourformulieren zijn we zeer tevreden. We durven te stellen dat de interesse in de toekomst van en betrokkenheid bij Heinkenszand groot is. Reden om samen met de vier studenten van HZ Vlissingen, die het onderzoek uitvoerden, en de gemeente Borsele een presentatie-avond te organiseren met de resultaten, conclusies en voortgang”, legt Dook Noij, voorzitter werkgroep B2030 Dorpsvernieuwing Heinkenszand, uit.

Het onderzoek Behoeften en wensen dorpsvernieuwing Heinkenszand onder inwoners van Heinkenszand vloeit voort uit het burgerparticipatieproject Borsele 2030 (kortweg B2030), dat de gemeente Borsele in het voorjaar van 2017 in Heinkenszand startte. De werkgroep Dorpsvernieuwing Heinkenszand initieerde en begeleidde het onderzoek, dat bestond uit een – online en offline beschikbare – enquête en enkele groepsinterviews met deelgroepen als zorg en jongeren. Het onderzoek vond plaats tussen 1 november en 4 december.

“Het is geweldig hoe inwoners van Heinkenszand en de studenten zich voor deze inwonerspeiling over de toekomst van Heinkenszand hebben ingezet. Daarnaast hebben velen, waaronder media, winkeliers en de bibliotheek, hun medewerking verleend om de inwoners van Heinkenszand te bereiken. Met 385 respondenten is dat zeker goed gelukt”, reageert wethouder Arno Witkam.

Achtergrond onderzoek

De werkgroep Dorpsvernieuwing Heinkenszand richt zich in eerste instantie op de herinrichting van de dorpskern van Heinkenszand en de verbreding van de functie van de dorpskern via burger- en gemeente-initiatieven ter vernieuwing van de dorpskern. Werkgroepvoorzitter Dook Noij legt uit: “Achtergrond hiervoor zijn de opmerkingen van inwoners op de startbijeenkomst van Borsele 2030 in Heinkenszand. Zij gaven toen onder meer aan het gemis van een dorpshart, de wens om meer beleving in winkelbestand en het gebrek aan parkeergelegenheid, maar ook de verbinding in activiteiten op het gebied van (ouderen)zorg, sociale ondersteuning, welzijn, recreatie en cultuur.”

Programma B2030 Heinkenszand-avond

Op woensdagavond 6 maart worden de resultaten van het inwonersonderzoek bekend gemaakt. Dook Noij over het programma van deze B2030-avond in Heinkenszand: “Uiteraard presenteren we de resultaten van het onderzoek, maar zullen ook wethouder Witkam, de HZ-studenten en leden van de werkgroepen Dorpsvernieuwing, Imago en Groen een bijdrage leveren.”

Daarnaast komen thema’s aan de orde waarvan inwoners via de enquête hebben aangegeven deze belangrijk te vinden voor het dorp. Aanwezigen gaan tijdens de avond samen met die onderwerpen aan de slag om te kijken of daar nieuwe inwonersinitiatieven uit kunnen komen. Ook geeft de gemeente een terugkoppeling over het eerder gepresenteerde GroenStructuurplan Heinkenszand.

“Natuurlijk hopen we met zoveel mogelijk inwoners van Heinkenszand in contact komen en in gesprek te gaan over het inwonersonderzoek en de andere toekomstthema’s voor Heinkenszand. Het belooft dus een constructieve avond te worden, waarvoor we alle inwoners van Heinkenszand van harte uitnodigen”, sluit Dook Noij af.

Meer informatie en aanmelden
Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden via www.borsele.nl/b2030, b2030@borsele.nl of telefonisch via (0113) 238 383. Op de website van de gemeente staat tevens ook meer informatie over de informatieavond.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in