Werkgroep Groen presenteert advies B2030 groenstructuurplan Heinkenszand

0
2105
b2030 heinkenszand

De werkgroep Groen – een van de actieve werkgroepen van het burgerparticipatieproject B2030 in Heinkenszand – presenteerde op 16 oktober haar visie op het Groenstructuurplan Heinkenszand. Basis hiervoor vormde de door inwoners geuite wensen op de B2030-bijeenkomst op 6 maart en het ‘Groenstructuurplan van Borsele 2018-2038’. De afgelopen vier maanden werkte de werkgroep Groen in overleg met de gemeente aan een advies over de groenstructuur voor de Borselse dorpskern Heinkenszand uitgaande van drie doelen: hoge ruimtelijke kwaliteit, vergroting biodiversiteit en klimaatadaptatie.

“We hebben alle wijken bekeken op het nu aanwezige groen en wat er gedaan kan worden om het aan te passen aan deze drie doelen. We kwamen al snel tot de conclusie dat er nog veel moet gebeuren voor verbetering van de biodiversiteit”, vertelt Dick de Jong, voorzitter van werkgroep Groen.

Biodiversiteit in Heinkenszand

“Kijk je naar de biodiversiteit in Heinkenszand, dan zie je veel groen, maar het groen blijft eentonig met rechte structuren. Een goede biodiversiteit vereist gradiënten door te variëren in lengte, breedte, hoogte en tijd. Dus bomen, struiken, bloemen en bloeitijd moeten elkaar afwisselen om een goede biodiversiteit te kunnen realiseren. Denk bijvoorbeeld aan golvende begrenzingen van de begroeiingstypen en verschillen in hoogte van de begroeiing. Maar ook aan bloeien gedurende de hele zomer voor het bereik van insecten en vruchtdragende bomen en struiken voor vogels. Dit zijn zaken die essentieel zijn voor de natuur, ieders welzijn en in het licht van klimaatveranderingen. Voor inwoners wordt zo een prettige woonomgeving gecreëerd met veel kleur en variatie ”, legt Dick uit.

Andere werkgroepen

Op 16 oktober kwamen 25 inwoners en gemeenteambtenaren bijeen om met samen te werken aan de B2030-thema’s voor Heinkenszand: (1) Dorpsvernieuwing en verkeer, (2) Imago, Recreatie en Zorg, (3) Groen en (4) Duurzaamheid. Voorzitter en coördinator Dook Noij: “Sinds de B2030-doorstartavond in De Stenge in Heinkenszand op 6 maart zijn de vier groepen elke zes weken bijeengekomen om de punten, die de inwoners in het inwonersonderzoek en via het World Café op 6 maart hadden aangegeven, op te pakken en uit te werken. De werkgroepen stemmen met de gemeente af wat er op deze thema’s en onderwerpen al gebeurt en welke het meest kansrijk zijn. Op woensdag 27 november is er weer een gezamenlijke avond, waarop alle werkgroepen de toekomstplannen voor Heinkenszand aan wethouder Witkam presenteren.”

Oproep

Inwoners die ook aan willen sluiten en mee willen bouwen aan Heinkenszand in 2030 zijn van harte welkom. Zeker jongeren en dertigers! Heb je belangstelling, vragen? Stuur een mail naar of bel met Dook Noij (dnoij@zeelandnet.nl – mobiel: 06-38056319) of Petra de Bruin (petra.de.bruin@outlook.com – mobiel: 06-51814676).

Fotomateriaal (vrij van rechten)

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in