Samenstelling Borselse college bekend

0
1780
foto: Gemeente Borsele

Bron: Borsele.nl De samenstelling van het nieuwe Borselse college is bekend. Kees Weststrate (SGP/ChristenUnie), Marga van de Plasse (CDA) en Arno Witkam (PvdA) vormen de komende vier jaar samen met burgemeester Dijksterhuis het college van burgemeester en wethouders van Borsele.

Reflectie op verkiezingen en oriëntatie op mogelijke coalitie

Na de verkiezingen van 21 maart werden direct gesprekken gevoerd met alle fracties over een mogelijke coalitie. Hieruit kwam naar voren dat de SGP/ChristenUnie en CDA samen verder zouden gaan met een derde partij. Ook kwam uit de gesprekken naar voren dat de meerderheid van de partijen de voorkeur gaf aan PvdA of VVD als 3e partij. Vervolgens zijn goede en constructieve gesprekken gevoerd met beide partijen. Uiteindelijk was de politieke ervaring van de PvdA-wethouderskandidaat doorslaggevend. Deze nieuwe coalitie behoudt in de raad hetzelfde aantal zetels (12 van de 19) als de afgelopen vier jaar.

Portefeuilleverdeling

Bij de vorming van het nieuwe college is ook een nieuwe portefeuilleverdeling afgesproken:

Burgemeester Dijksterhuis

 • Zorgplichten Gemeentewet
 • Algemeen Bestuur
 • Openbare orde en Integrale veiligheid
 • Bedrijfsvoering (P&O, Dienstverlening, Communicatie en ICT)
 • Samenwerking
 • Economische Zaken

Wethouder Weststrate (1e loco)

 • Ruimtelijke Ordening/Water (klimaatadaptatie)
 • Bouwen en Wonen
 • Volkshuisvesting
 • Dorpsvernieuwing en Monumenten
 • Buitendienst + Afval (incl. OLAZ)

Wethouder Van de Plasse (2e loco)

 • Werk en Inkomen
 • WMO en Sociale Zaken
 • Welzijn en Zorg
 • Cultuur
 • Jeugd- en ouderenbeleid
 • Onderwijs
 • Sport
 • Dorpshuizen

Wethouder Witkam

 • Financiën (incl. component Sociaal Domein)
 • Milieu en Duurzaamheid (incl. RUD en energietransitie)
 • Woonomgeving (wegen, groen, riolering)
 • Verkeer en Vervoer
 • Recreatie en Toerisme

Integriteitstoets en installatie

Alle drie de wethouders worden de komende periode aan een integriteitstoets onderworpen. Deze toets, uitgevoerd door een onafhankelijk extern bureau, geeft inzicht in eventuele risico’s en knelpunten op het gebied van integriteit. Ervan uitgaande dat de integriteitstoets geen bijzonderheden oplevert, worden de drie nieuwe wethouders in de raadsvergadering van donderdag 17 mei 2018 benoemd.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in